När chefen är utsatt – Kristina Bähr i HR Nytt

maj 3, 2017

När chefen är utsatt - Kristina Bähr i HR Nytt

Utdrag ur artikeln: 

”Sedan beslutet om nya riktlinjer från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö kom har fokus riktats mot hur chefers och medarbetares ansvar för arbetsmiljön är fördelat i syfte att undvika psykosocial ohälsa på arbetsplatserna.

Det här gäller i allra högsta grad även chefers arbetsmiljö. Chefer har många gånger en väldigt hög arbetsbelastning och upplevelse av stress. En undersökning i tidningen Chef visade att hälften av alla chefer har känt sig nedstämda eller deprimerade det senaste året – och 75 procent har haft sömnstörningar under samma tid.

Chefer är ofta utsatta för bedömning och värdering av sina medarbetare, och det får de i rollen som ledare tåla, men det finns chefer som utsätts för systematisk underminering och verbala kränkningar av enskilda medarbetare inför resten av arbetsgruppen.

Eftersom det är en ”sanning” att chefer inte behöver vara omtyckta riskerar dåligt beteende mot chefer att normaliseras under en allt för lång tid, innan mönstret kan upphöra. Men chefer är också människor….”
Anna Kreissel

Länk till artikeln

Leave a Reply

  • (will not be published)