Handledning

Att se bortom problemen

Chefshandledning

Som chef är det lätt att uppleva att man är ensam i sina beslut och den frustration, som uppstår när det är svårt att nå fram till medarbetare.

I handledning får du som chef fler perspektiv och kan hitta nya vägar att möta dina medarbetare på. Du ökar självkännedom och uppnår större trygghet i ditt ledarskap. Du får chans att se dina egna styrkor i ditt ledarskap och kan se medarbetares potential med nya ögon.

Handledare och chef tittar nyfiket och professionellt tillsammans på situationer utifrån olika perspektiv i relationen och genom att lyfta in fler perspektiv kan du sätta fokus på en ”blind fläck” och därmed hitta nya lösningar för att nå fram i ditt ledarskap.

Handledning minskar stress och upplevelsen av ensamhet i ledarskapet genom igenkänning och djupt lyssnande närvaro.
Handledning minskar även känslan av att vara en bluff.

BOKA ETT FÖRSTA SAMTAL för att ta reda på hur Exist.se kan bidra i din utveckling!

 

Personalutveckling

  • Vad kostar det när en säljare inte säljer?  
  • Vad kostar en sjukskriven medarbetare för ert företag totalt? 
  • Vet du varför prestationerna är lägre än tidigare och vad skulle företaget vinna på att lösa problemet? 

Medarbetare som inte längre presterar som tidigare, som upplever stress eller tankspriddhet, kan kosta individen själv och företaget mer än bara pengar, genom sjukskrivningar, negativitet eller ineffektivitet.

Coaching ökar medvetenhet och personligt ledarskap genom tydligare prioriteringar i arbetet.  Därmed ökar medarbetarskap och delaktighet. Ofta påverkas gruppen som helhet, när en eller flera individer i en grupp ökar sin förmåga att reflektera och prioritera i sina arbetsuppgifter.

Som arbetsgivare får Du en mer motiverad, handlingskraftig medarbetare och coaching har i ekonomiska studier visat sig ge bättre lönsamhet och effektivitet. Anställda som vet om och hanterar sina drivkrafter och inre prioriteringar, blir mer motiverad att arbeta självständigt och hållbart.

I inledningen av en handledningsperiod/coachingperiod alltid ett trepartssamtal tillsammans med chef och medarbetare, för att säkerställa att handledare och klient arbetar med rätt saker och att investeringen ger bra avkastning (ROI – return on investment) för företaget.

Grupphandledning

Grupphandledning möjliggör för en arbetsgrupp, eller grupp under utbildning, att reflektera över sina föreställningar och bilder om de människor vi möter i arbetssituationer. Handledning erbjuder en fristad för eftertanke och även en oas att hämta kraft och fylla på professionellt förhållningssätt till sitt dagliga arbete.

Ofta passar grupphandledning bra i en grupp med liknande arbetsuppgifter och liknande utbildningsnivå, för att kunna bidra med olika perspektiv och vinklar på mötet med en tredje part (patient, klient, konfident). Det finns stora fördelar att ta hjälp av varandra i utvecklingen framåt och att stärkas av att inte vara ensam i sina föreställningar och frustrationer.

Att ta hand om sina upplevelser och föreställningar bidrar till att inte ställa sig själv i vägen för medarbetare/klient/patient vi arbetar med utan i stället hitta nya vägar, som skulle kunna möjliggöra en väg framåt.

Kalendarium