Första Hjälpen till Psykisk hälsa – Ungdom – Kursstart 15 april 2021

mars 22, 2021


 

Första Hjälpen till Psykisk hälsa för unga (MHFA – Ungdom) är en kurs som riktar sig till vuxna som i sin vardag möter unga i åldern 12-20 år. Exempelvis skolpersonal, lärare, socialtjänst, föräldrar och vårdnadshavare.

Utbildningen omfattar totalt 14 timmars utbildning. För att få ett diplom behöver deltagaren vara med totalt 12 timmar av kurstiden

Syftet är att sprida kunskap kring psykiska sjukdomar, sprida korrekt information och minska stigmatisering kring psykiska sjukdomar. I kursen lär du dig en handlingsplan i hur du kan prata med människor med psykisk ohälsa och identifiera behov av vidare stöd. Kursen omfattar bl.a depression, ångest, ätstörningar, självmordsnära händelser och psykos. 

Kursen går igenom ungdomars utveckling och sårbarhet, psykiska tillstånd, vanliga psykiska sjukdomar och deras akuta handläggning. Kursen är inriktad på att du som Första Hjälpare efter kursen ska våga fråga en ung människa kring deras mående, kunna ge adekvat stöd och support tills annan hjälp fins och hänvisa till det hjälp och stöd som finns vid psykisk ohälsa och sjukdom. 

Kursen är utvecklad i Australien och har sedan kvalitetsgranskats och anpassats via Karolinska Institutet, NASP. Mer om MHFA finns på KI:s sida. https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Normalt brukar kursen ges i grupper om 20 personer, men till följd av pandemin ges kursen online och är begränsad till 12 personer vid varje tillfälle. 

Kursen omfattar 3,5 timmar x 4 tillfällen. 

I priset ingår manual som skickas till deltagare i samband med kursstart och all utbildning sker via Zoom. Övriga tre tillfällen skickas ut med Zoom-inbjudan efter anmälan. 

Anmälan sker nedan. 
 

Leave a Reply

  • (will not be published)