Föreläsningar om hjärnan

På jobbet och i skolan – vässa din förmåga att tänka

Hjärnan på jobbet

Föreläsning om hjärnans uppgift på jobbet.
Vad har hjärnan med prestation på jobbet att göra?
Hur påverkar stress vår arbetsförmåga och hur påverkas vi av vår arbetsmiljö?

Föreläsningen förklarar hjärnans grundläggande hjärnans biologi, utveckling och arbetssätt.

Du får ökad kännedom om var hjärnforskningen står i dag och även konkreta exempel på hur du kan påverka hjärnan att arbeta i din tjänst. Du får med användbara modeller om social stress och en förklaring till varför förändringar är så svårt att genomföra i en organisation.

Skillnader i olika människors medfödda egenskaper i förhållande till uppmärksamhet, återhämtning och uthållighet berörs och hur de egenskaperna går att påverka.

Bokning av föreläsning till företaget

För bokning av föreläsning – kontakta mig för offert på kristina@exist.se eller ring 070-374 92 01.

Hjärnan i skolan

Inlärning, neuropsykiatri och växande

Vad behöver vi förstå om barns olika förmåga och mognad för att möta barn med koncentrationssvårigheter och sociala svårigheter i skolmiljön?

Hjärnans pannlob sköter det logiska tänkandet, planering, självreglering och mycket annat. Pannloben är det som mognar sist i hjärna och mognaden pågår till 25-30 årsåldern.

Den växande hjärnan har ännu inte förmåga att planera, arbetsminnet är ännu inte fullt utvecklat och dessutom har ungdomar svårare att läsa av social kontext och tolka ansiktsuttryck. Detta och mycket mer kan vi ta med i planeringen av barns lärande när vi förstår förutsättningarna.

Föreläsning riktad till lärare: Kunskap om hjärnan varvas med elevärenden och egna diskussioner för att få en självupplevd insikt, som kan användas i vardagen i förhållande till egna elever.

Föreläsning riktad till föräldrar: Hur kan föräldrar hjälpa sitt barn till effektivt lärande och ställa adekvata krav utifrån barnets mognad? Vad behöver föräldrar förstå om barnets växande hjärna för att kunna hjälpa barnet adekvat och hjälpa barnet med självförtroende och självkänsla när de har svårigheter i skolan.

Bokning av föreläsning

För bokning av föreläsning – kontakta mig för offert på kristina@exist.se eller ring 070-374 92 01.

Stress och effekter av stress

Stress och utmattning

  • Vad händer i kroppen – rent kroppsligt – av långvarig stress?
  • Hur påverkas kroppens organ och hjärna av stress?
  • Hur kan företag och enskilda personer förebygga sjukdomar skapade av stress?
  • Varför fungerar inte tänkandet när vi är stressade?

Stresshormoner är till för tillfälligt bruk, men när vi arbetar med hög belastning utan känsla av meningsfullhet använder vi höga nivåer av stresshormoner dygnet runt. När vi senare möter tillfälliga svårigheter är kroppen och hjärnan sämre förberedd att hantera detta.

Hur kan vi använda tillgänglig kunskap om stressmekanismer och psykologisk forskning på ett medvetet sätt?

Föreläsningen berör olika sätt att komma till rätta med stress på ett personligt plan, men även organisatoriskt på företag. Föreläsningen berör även sociala stressfaktorer,  vårt behov av sociala relationer och vad som händer när vi utsätts för mobbing och annan social utstötthet.

Bokning av föreläsning

För bokning av föreläsning – kontakta mig för offert på kristina@exist.se eller ring 070-374 92 01.

Hjärnans motstånd mot förändringar

Hjärnan är en fantastisk fantasimaskin, som kan klara av att föreställa sig saker vi inte kan se. Det gagnar dock inte alltid arbetsplatser och i synnerhet inte vid förändringsprocesser.

Hjärnan föredrar att se verkligheten från den mörkare sidan – alltså prioriterar hjärnan att se möjliga hot före möjligheter. Det var ändamålsenligt för överlevnad en gång i tiden för oss människor – och är fortfarande i dag.

Hjärnan gillar även att arbeta ekonomiskt. I sammanhanget handlar det om att hjärnan väljer ”det vi redan vet” och arbetar allra helst med snabba slutsatser på autopilot.

Vid förändringar på en arbetsplats riskerar vi därför alltid att människors motstånd mot förändringar leder till att vi tappar kollektiv intelligens – alltså gruppens förmåga att analysera, bidra och göra de kloka(ste) valen.

Vill ni boka föreläsning tidigt i er förändringsprocess?

Hör av er så diskuterar vi vidare vad era medarbetare kan behöva för att kunna trivas även genom förändringen.

 

Kalendarium

Intresserad av att boka en föreläsning?
Kontakta mig för offert på kristina@exist.se eller ring 070-374 92 01.